Portál na zverejňovanie zmlúv, objednávok a faktúr.
Celkovo zverejnených 73 zmlúv, 5083 faktúr, 4 objednávok za organizáciu Obec Polomka, s.r.o..