Portál na zverejňovanie zmlúv, objednávok a faktúr.
Celkovo zverejnených 78 zmlúv, 5382 faktúr, 4 objednávok za organizáciu Obec Polomka, s.r.o..