Portál na zverejňovanie zmlúv, objednávok a faktúr.
Celkovo zverejnených 76 zmlúv, 5267 faktúr, 4 objednávok za organizáciu Obec Polomka, s.r.o..