Portál na zverejňovanie zmlúv, objednávok a faktúr.
Celkovo zverejnených 84 zmlúv, 5752 faktúr, 4 objednávok za organizáciu Obec Polomka, s.r.o..