Portál na zverejňovanie zmlúv, objednávok a faktúr.
Celkovo zverejnených 70 zmlúv, 1395 faktúr, 90 objednávok za organizáciu Základná škola - Alapiskola.
Opravte nasledujúce chyby a skúste to znovu