Portál na zverejňovanie zmlúv, objednávok a faktúr.
Celkovo zverejnených 68 zmlúv, 1196 faktúr, 86 objednávok za organizáciu Základná škola - Alapiskola.
Počet zverejnených dokumentov za obdobia
Počet zverejnených dokumentov po rokoch
Suma zverejnených dokumentov po kvartaloch
Najväčší partneri
Najnovšie pridané dokumenty organizácie:
Číslo Typ Odberateľ Dodávateľ Cena Detail
ZŠ-A-6-011/2023ZmluvaZákladná škola Únia nevidiacic 0,00Detail
ZŠ-A-6-009/2023ZmluvaZákladná škola M.A.D.D. FRUIT, 0,00Detail
1020230059FaktúraZákladná škola TVORÍME, s.r.o. 1 500,00Detail
202300738FaktúraZákladná škola MICOMP spol. s. 36,00Detail
231007FaktúraZákladná škola PAPIER LECHMANN 316,18Detail
231006FaktúraZákladná škola PAPIER LECHMAN, 750,00Detail
1832023FaktúraZákladná škola Obec Drahňov 551,04Detail
23004543FaktúraZákladná škola Verlag Dashofer 0,00Detail
7292960366FaktúraZákladná škola Východoslovensk 195,88Detail
605/003364FaktúraZákladná škola Wustenrot poisť 150,00Detail