Portál na zverejňovanie zmlúv, objednávok a faktúr.
Celkovo zverejnených 60 zmlúv, 1040 faktúr, 62 objednávok za organizáciu Základná škola - Alapiskola.
Počet zverejnených dokumentov za obdobia
Počet zverejnených dokumentov po rokoch
Suma zverejnených dokumentov po kvartaloch
Najväčší partneri
Najnovšie pridané dokumenty organizácie:
Číslo Typ Odberateľ Dodávateľ Cena Detail
ZŠ-A-7-002/2023ZmluvaZákladná škola Súkromná základ 200,00Detail
ZŠ-A-7-001/2023ZmluvaZákladná škola STABILITA d.d.s 20,00Detail
1020220074FaktúraZákladná škola TVORÍME, s.r.o. 70,00Detail
017/2022ObjednávkaZákladná škola TVORÍME, s.r.o. 70,00Detail
1622900602FaktúraZákladná škola EMEL Bratislava 172,80Detail
221842FaktúraZákladná škola PAPIER LECHMAN, 450,00Detail
10/2022FaktúraZákladná škola Obec Drahňov 148,74Detail
0102022FaktúraZákladná škola Obec Drahňov 21,09Detail
2500666740FaktúraZákladná škola Východoslovensk 182,92Detail
220259FaktúraZákladná škola SM - CONSULT, s 150,00Detail