Portál na zverejňovanie zmlúv, objednávok a faktúr.
Celkovo zverejnených 70 zmlúv, 1341 faktúr, 90 objednávok za organizáciu Základná škola - Alapiskola.
Počet zverejnených dokumentov za obdobia
Počet zverejnených dokumentov po rokoch
Suma zverejnených dokumentov po kvartaloch
Najväčší partneri
Najnovšie pridané dokumenty organizácie:
Číslo Typ Odberateľ Dodávateľ Cena Detail
12224FaktúraZákladná škola FURA s.r.o. 864,00Detail
12024FaktúraZákladná škola Obec Drahňov 600,95Detail
01/2024FaktúraZákladná škola Obec Drahňov 67,60Detail
012024FaktúraZákladná škola Obec Drahňov 338,00Detail
242701358FaktúraZákladná škola IFOsoft s.r.o. 67,80Detail
8659868084FaktúraZákladná škola SPP,a.s. 1 661,00Detail
10975FaktúraZákladná škola Kalibrovanie PK 31,00Detail
220185FaktúraZákladná škola SM - CONSULT, s 150,00Detail
24950173FaktúraZákladná škola VERLAG DASHOFER 0,00Detail
9124000448FaktúraZákladná škola ASC Applied Sof 228,00Detail