Portál na zverejňovanie zmlúv, objednávok a faktúr.
Celkovo zverejnených 40 zmlúv, 489 faktúr, 17 objednávok za organizáciu Základná škola - Alapiskola.
Opravte nasledujúce chyby a skúste to znovu