Portál na zverejňovanie zmlúv, objednávok a faktúr.
Celkovo zverejnených 33 zmlúv, 326 faktúr, 9 objednávok za organizáciu Základná škola - Alapiskola.