Portál na zverejňovanie zmlúv, objednávok a faktúr.
Celkovo zverejnených 46 zmlúv, 610 faktúr, 22 objednávok za organizáciu Základná škola - Alapiskola.
Opravte nasledujúce chyby a skúste to znovu