Portál na zverejňovanie zmlúv, objednávok a faktúr.
Celkovo zverejnených 39 zmlúv, 465 faktúr, 14 objednávok za organizáciu Základná škola - Alapiskola.