Portál na zverejňovanie zmlúv, objednávok a faktúr.
Celkovo zverejnených 42 zmlúv, 523 faktúr, 19 objednávok za organizáciu Základná škola - Alapiskola.