Portál na zverejňovanie zmlúv, objednávok a faktúr.
Celkovo zverejnených 38 zmlúv, 428 faktúr, 14 objednávok za organizáciu Základná škola - Alapiskola.