Portál na zverejňovanie zmlúv, objednávok a faktúr.
Celkovo zverejnených 48 zmlúv, 699 faktúr, 33 objednávok za organizáciu Základná škola - Alapiskola.