Portál na zverejňovanie zmlúv, objednávok a faktúr.
Celkovo zverejnených 46 zmlúv, 621 faktúr, 23 objednávok za organizáciu Základná škola - Alapiskola.