Portál na zverejňovanie zmlúv, objednávok a faktúr.
Celkovo zverejnených 501 zmlúv, 4192 faktúr, 210 objednávok za organizáciu Banka.

Bezplatne1

Evidencia zmlúv
50 ks
Prílohy k zmluvám
500 KB na prílohu
Evidencia objednávok
50 ks/mesačne
Prílohy k objednávkam
Evidencia faktúr
50 ks/mesačne
Prílohy k faktúram
Logo mesta, kontaktné údaje mesta
Odkaz na stránke mesta
Newsletter
Import xml
Export xml
VO Zákazky s nízkou hodnotou

cena na vyžiadanie_2

Evidencia zmlúv
50 ks
Prílohy k zmluvám
500 KB na prílohu
Evidencia objednávok
50 ks/mesačne
Prílohy k objednávkam
Evidencia faktúr
50 ks/mesačne
Prílohy k faktúram
Logo mesta, kontaktné údaje mesta
Odkaz na stránke mesta
Newsletter
Import xml
Export xml
VO Zákazky s nízkou hodnotou

cena na vyžiadanie_3

Evidencia zmlúv
100 ks
Prílohy k zmluvám
1000 KB na prílohu
Evidencia objednávok
100 ks/mesačne
Prílohy k objednávkam
100 KB na prílohu
Evidencia faktúr
100 ks/mesačne
Prílohy k faktúram
100 KB na prílohu
Logo mesta, kontaktné údaje mesta
Odkaz na stránke mesta
Newsletter
Import xml
Export xml
VO Zákazky s nízkou hodnotou

cena na vyžiadanie_4

Evidencia zmlúv
200 ks
Prílohy k zmluvám
1000 KB na prílohu
Evidencia objednávok
100 ks/mesačne
Prílohy k objednávkam
100 KB na prílohu
Evidencia faktúr
100 ks/mesačne
Prílohy k faktúram
100 KB na prílohu
Logo mesta, kontaktné údaje mesta
Odkaz na stránke mesta
Newsletter
Import xml
Export xml
VO Zákazky s nízkou hodnotou

cena na vyžiadanie_5

Evidencia zmlúv
550 ks
Prílohy k zmluvám
1,5 MB na prílohu
Evidencia objednávok
550 ks/mesačne
Prílohy k objednávkam
500 KB na prílohu
Evidencia faktúr
550 ks/mesačne
Prílohy k faktúram
500 KB na prílohu
Logo mesta, kontaktné údaje mesta
Odkaz na stránke mesta
Newsletter
Import xml
Export xml
VO Zákazky s nízkou hodnotou

cena na vyžiadanie_6

Evidencia zmlúv
1000 ks
Prílohy k zmluvám
1,5 MB na prílohu
Evidencia objednávok
550 ks/mesačne
Prílohy k objednávkam
500 KB na prílohu
Evidencia faktúr
550 ks/mesačne
Prílohy k faktúram
500 KB na prílohu
Logo mesta, kontaktné údaje mesta
Odkaz na stránke mesta
Newsletter
Import xml
Export xml
VO Zákazky s nízkou hodnotou

cena na vyžiadanie_7

Evidencia zmlúv
1500 ks
Prílohy k zmluvám
1,5 MB na prílohu
Evidencia objednávok
1000 ks/mesačne
Prílohy k objednávkam
500 KB na prílohu
Evidencia faktúr
1000 ks/mesačne
Prílohy k faktúram
500 KB na prílohu
Logo mesta, kontaktné údaje mesta
Odkaz na stránke mesta
Newsletter
Import xml
Export xml
VO Zákazky s nízkou hodnotou

cena na vyžiadanie_8

Evidencia zmlúv
3000 ks
Prílohy k zmluvám
1,5 MB na prílohu
Evidencia objednávok
1000 ks/mesačne
Prílohy k objednávkam
500 KB na prílohu
Evidencia faktúr
1000 ks/mesačne
Prílohy k faktúram
500 KB na prílohu
Logo mesta, kontaktné údaje mesta
Odkaz na stránke mesta
Newsletter
Import xml
Export xml
VO Zákazky s nízkou hodnotou

cena na vyžiadanie_9

Evidencia zmlúv
5000 ks
Prílohy k zmluvám
1,5 MB na prílohu
Evidencia objednávok
5000 ks/mesačne
Prílohy k objednávkam
500 KB na prílohu
Evidencia faktúr
5000 ks/mesačne
Prílohy k faktúram
500 KB na prílohu
Logo mesta, kontaktné údaje mesta
Odkaz na stránke mesta
Newsletter
Import xml
Export xml
VO Zákazky s nízkou hodnotou

cena na vyžiadanie_10

Evidencia zmlúv
10000 ks
Prílohy k zmluvám
1,5 MB na prílohu
Evidencia objednávok
10000 ks/mesačne
Prílohy k objednávkam
1000 KB na prílohu
Evidencia faktúr
10000 ks/mesačne
Prílohy k faktúram
1000 KB na prílohu
Logo mesta, kontaktné údaje mesta
Odkaz na stránke mesta
Newsletter
Import xml
Export xml
VO Zákazky s nízkou hodnotou

* v cene a počte sú zahrnuté aj zmluvy podriadených organizácii.

** ceny uvedené v cenníku sú bez DPH