Portál na zverejňovanie zmlúv, objednávok a faktúr.
Celkovo zverejnených 672 zmlúv, 5767 faktúr, 304 objednávok za organizáciu Banka.
Opravte nasledujúce chyby a skúste to znovu