Portál na zverejňovanie zmlúv, objednávok a faktúr.
Celkovo zverejnených 588 zmlúv, 4895 faktúr, 259 objednávok za organizáciu Banka.
Počet zverejnených dokumentov za obdobia
Počet zverejnených dokumentov po rokoch
Suma zverejnených dokumentov po kvartaloch
Najväčší partneri
Najnovšie pridané dokumenty organizácie:
Číslo Typ Odberateľ Dodávateľ Cena Detail
032/2021ObjednávkaObec BankaIng. Martina Ďu 11,00Detail
51210447FaktúraObec BankaViliam Michálek 57,42Detail
51210448FaktúraObec BankaJRK Slovensko s 240,00Detail
51210449FaktúraObec BankaZSE Energia, a. 37,98Detail
51210450FaktúraObec BankaZMO a RVC regio 360,00Detail
51210451FaktúraObec BankaRoľnícke družst 24,96Detail
063/2021ZmluvaObec BankaSPP 0,00Detail
062/2021ZmluvaObec BankaSPP 0,00Detail
51210425FaktúraObec BankaViliam Michálek 30,00Detail
51210426FaktúraObec BankaKopaničiarska o 2 495,16Detail