Portál na zverejňovanie zmlúv, objednávok a faktúr.
Celkovo zverejnených 706 zmlúv, 6055 faktúr, 321 objednávok za organizáciu Banka.
Počet zverejnených dokumentov za obdobia
Počet zverejnených dokumentov po rokoch
Suma zverejnených dokumentov po kvartaloch
Najväčší partneri
Najnovšie pridané dokumenty organizácie:
Číslo Typ Odberateľ Dodávateľ Cena Detail
51230371FaktúraObec BankaMAGNA ENERGIA a 264,19Detail
51230372FaktúraObec BankaMAGNA ENERGIA a- 344,85Detail
51230373FaktúraObec BankaMgr. Július Mes 468,00Detail
51230374FaktúraObec BankaSkládka komunál 1 437,22Detail
51230375FaktúraObec BankaMAGNA ENERGIA a 22,00Detail
51230376FaktúraObec BankaMAGNA ENERGIA a 33,60Detail
51230377FaktúraObec BankaMAGNA ENERGIA a 845,26Detail
51230378FaktúraObec BankaMAGNA ENERGIA a 183,99Detail
51230379FaktúraObec BankaMAGNA ENERGIA a 116,43Detail
51230380FaktúraObec Banka3 Star, s.r.o. 3 150,00Detail