Portál na zverejňovanie zmlúv, objednávok a faktúr.
Celkovo zverejnených 601 zmlúv, 5055 faktúr, 266 objednávok za organizáciu Banka.
Počet zverejnených dokumentov za obdobia
Počet zverejnených dokumentov po rokoch
Suma zverejnených dokumentov po kvartaloch
Najväčší partneri
Najnovšie pridané dokumenty organizácie:
Číslo Typ Odberateľ Dodávateľ Cena Detail
51220009FaktúraObec BankaZSE Energia, a. 666,75Detail
51220010FaktúraObec BankaZSE Energia, a. 254,19Detail
51220011FaktúraObec BankaDopravné značen 290,88Detail
51220012FaktúraObec BankaSlovak Telekom, 80,52Detail
51220013FaktúraObec BankaNakladatelství 106,80Detail
03/2022ObjednávkaObec BankaGD spol. s r.o. 1 050,00Detail
05/2022ZmluvaObec BankaUnion poisťovňa 19,00Detail
04/2022ZmluvaObec BankaMAGNA ENERGIA a 0,00Detail
51210597FaktúraObec BankaLindstrom s.r.o 37,78Detail
51210598FaktúraObec BankaZSE Energia, a. 2 299,65Detail