Portál na zverejňovanie zmlúv, objednávok a faktúr.
Celkovo zverejnených 679 zmlúv, 5878 faktúr, 314 objednávok za organizáciu Banka.
Počet zverejnených dokumentov za obdobia
Počet zverejnených dokumentov po rokoch
Suma zverejnených dokumentov po kvartaloch
Najväčší partneri
Najnovšie pridané dokumenty organizácie:
Číslo Typ Odberateľ Dodávateľ Cena Detail
021/2023ZmluvaObec BankaZápadoslovenská 0,00Detail
51230214FaktúraObec BankaOLYMP ERBY s.r. 500,00Detail
51230215FaktúraObec BankaDamito s.r.o. 132,36Detail
51230216FaktúraObec BankaBranislav Vrábe 233,00Detail
51230199FaktúraObec BankaFidelity Trade, 1 152,00Detail
51230200FaktúraObec BankaMicrosoft Irela 23,52Detail
51230201FaktúraObec BankaZSE Energia, a. 228,00Detail
51230202FaktúraObec BankaZSE Energia, a. 172,34Detail
51230203FaktúraObec BankaRENOST-kolieska 568,23Detail
51230204FaktúraObec BankaSkládka komunál 1 507,07Detail