Portál na zverejňovanie zmlúv, objednávok a faktúr.
Celkovo zverejnených 77 zmlúv, 2679 faktúr, 115 objednávok za organizáciu Kaloša.
Nové heslo