Portál na zverejňovanie zmlúv, objednávok a faktúr.
Celkovo zverejnených 74 zmlúv, 2468 faktúr, 114 objednávok za organizáciu Kaloša.