Portál na zverejňovanie zmlúv, objednávok a faktúr.
Celkovo zverejnených 75 zmlúv, 2651 faktúr, 115 objednávok za organizáciu Kaloša.