Portál na zverejňovanie zmlúv, objednávok a faktúr.
Celkovo zverejnených 74 zmlúv, 2519 faktúr, 115 objednávok za organizáciu Kaloša.