Portál na zverejňovanie zmlúv, objednávok a faktúr.
Celkovo zverejnených 99 zmlúv, 3061 faktúr, 116 objednávok za organizáciu Kaloša.