Portál na zverejňovanie zmlúv, objednávok a faktúr.
Celkovo zverejnených 74 zmlúv, 2572 faktúr, 115 objednávok za organizáciu Kaloša.