Portál na zverejňovanie zmlúv, objednávok a faktúr.
Celkovo zverejnených 87 zmlúv, 2726 faktúr, 115 objednávok za organizáciu Kaloša.