Portál na zverejňovanie zmlúv, objednávok a faktúr.
Celkovo zverejnených 71 zmlúv, 2398 faktúr, 114 objednávok za organizáciu Kaloša.
Počet zverejnených dokumentov za obdobia
Počet zverejnených dokumentov po rokoch
Suma zverejnených dokumentov po kvartaloch
Najväčší partneri
Najnovšie pridané dokumenty organizácie:
Číslo Typ Odberateľ Dodávateľ
Cena
Zverejnenie Detail
412100237FaktúraObec KalošaStredoslovenská 60,0024.5.2019Detail
606033339-2FaktúraObec KalošaWunsternot pois 35,9624.5.2019Detail
1900744FaktúraObec KalošaLEG-KOVO s.r.o. 12,7824.5.2019Detail
4300102169ZmluvaObec KalošaStredoslovenská 0,0024.5.2019Detail
2019078FaktúraObec KalošaOndrej Tózsa - 372,4624.5.2019Detail
1020190063FaktúraObec KalošaAPM Technik s.r 1 670,0024.5.2019Detail
1061901235FaktúraObec KalošaBrantner Gemer 203,8623.5.2019Detail
1061901236FaktúraObec KalošaBrantner Gemer 700,3623.5.2019Detail
20190030FaktúraObec KalošaTlačiareň IRIS, 13,3216.5.2019Detail
8233342564FaktúraObec KalošaSlovak Telekom 38,7214.5.2019Detail