Portál na zverejňovanie zmlúv, objednávok a faktúr.
Celkovo zverejnených 71 zmlúv, 2398 faktúr, 114 objednávok za organizáciu Kaloša.