Portál na zverejňovanie zmlúv, objednávok a faktúr.
Celkovo zverejnených 94 zmlúv, 2962 faktúr, 116 objednávok za organizáciu Kaloša.
Opravte nasledujúce chyby a skúste to znovu