Portál na zverejňovanie zmlúv, objednávok a faktúr.
Celkovo zverejnených 104 zmlúv, 3314 faktúr, 116 objednávok za organizáciu Kaloša.
Opravte nasledujúce chyby a skúste to znovu