Portál na zverejňovanie zmlúv, objednávok a faktúr.
Celkovo zverejnených 61 zmlúv, 1072 faktúr, 67 objednávok za organizáciu Základná škola - Alapiskola.
Zadané hodnoty filtra niesú validné, filter nebol aplikovaný, nevalidné hodnoty sú:
    Prehľad je prázdny