Portál na zverejňovanie zmlúv, objednávok a faktúr.
Celkovo zverejnených 594 zmlúv, 4969 faktúr, 262 objednávok za organizáciu Banka.
Zmluva
 • Číslo zmluvy
  062/2021
 • Názov zmluvy
  Zmluva o dodávke plynu pre odberateľov kategórie Malé podnikanie a organizácie (maloodber)
 • Typ zmluvy
  Jednorázová
 • Dodatok
 • Dodatok k zmluve číslo
  Neviaže
 • Viaže sa k VO číslo
  Neviaže
 • Dátum zverejnenia
  15.10.2021
 • Názov organizacie
  Banka
 • Odberateľ

  • Názov
   Obec Banka
  • IČO
   35594233
  • Adresa
   Topoľčianska cesta 23, 921 01 Banka
 • Dodávateľ

  • Názov
   SPP
  • IČO
   36815256
  • Adresa
   Mlynské nivy 44/a, 825 11 Bratislava 26
 • Dátum podpisu
  14.10.2021
 • Dátum platnosti od
  1.1.2022
 • Dátum platnosti do
  31.12.2023
 • Suma
  0,00 €
 • Nejde určiť hodnotu
 • Suma s DPH
  0,00 €
 • Číslo listu vlastnictva
 • Označenie nehnuteľnosti podľa zákona č. 382⁄2011 §5a odsek 12g
 • Poznámka
  dodávka plynu pre obecné budovy - Bananská 35, Topoľčianska 23, Topoľčianska 36, 92101 Banka
 • Prílohy