Portál na zverejňovanie zmlúv, objednávok a faktúr.
Celkovo zverejnených 601 zmlúv, 5055 faktúr, 266 objednávok za organizáciu Banka.
Zmluva
 • Číslo zmluvy
  03/2022
 • Názov zmluvy
  Dohoda o spolupráci
 • Typ zmluvy
  Jednorázová
 • Dodatok
 • Dodatok k zmluve číslo
  Neviaže
 • Viaže sa k VO číslo
  Neviaže
 • Dátum zverejnenia
  12.1.2022
 • Názov organizacie
  Banka
 • Odberateľ

  • Názov
   Obec Banka
  • IČO
   35594233
  • Adresa
   Topoľčianska cesta 23, 921 01 Banka
 • Dodávateľ

  • Názov
   Mesto Piešťany
  • IČO
   00612031
  • Adresa
   Námestie SNP 3, 92101 Piešťany
 • Dátum podpisu
  7.1.2022
 • Dátum platnosti od
  7.1.2022
 • Dátum platnosti do
  30.6.2022
 • Suma
  0,00 €
 • Nejde určiť hodnotu
 • Suma s DPH
  0,00 €
 • Číslo listu vlastnictva
 • Označenie nehnuteľnosti podľa zákona č. 382⁄2011 §5a odsek 12g
 • Poznámka
  CVČ Ahoj Piešťany a CVČ pri CSŠ Piešťany
 • Prílohy