Portál na zverejňovanie zmlúv, objednávok a faktúr.
Celkovo zverejnených 78 zmlúv, 566 faktúr, 213 objednávok za organizáciu DS Archa.
Zmluva
 • Číslo zmluvy
  21/2021
 • Názov zmluvy
  Zmluva o obsluhe a prevádzke tepelno-energetických zariadení
 • Typ zmluvy
  Jednorázová
 • Dodatok
 • Dodatok k zmluve číslo
  Neviaže
 • Viaže sa k VO číslo
  Neviaže
 • UVO URL
 • Dátum zverejnenia
  4.4.2022
 • Názov organizacie
  DS Archa
 • Odberateľ

  • Názov
   DS Archa
  • IČO
   30779278
  • Adresa
   Rozvodná 25, 83101 Bratislava
 • Dodávateľ

  • Názov
   Veolia Energia Slovensko a.s
  • IČO
   35702257
  • Adresa
   Einsteinova 25, 85101 Bratislava
 • Dátum podpisu
  30.12.2021
 • Dátum platnosti od
  30.12.2021
 • Dátum platnosti do
  30.12.2023
 • Suma
  7 680,00 €
 • Nejde určiť hodnotu
 • Suma s DPH
  9 216,00 €
 • Číslo listu vlastnictva
 • Označenie nehnuteľnosti podľa zákona č. 382⁄2011 §5a odsek 12g
 • Poznámka
 • Prílohy

  Dokument nemá prílohy.

  Faktúry