Portál na zverejňovanie zmlúv, objednávok a faktúr.
Celkovo zverejnených 132 zmlúv, 1093 faktúr, 395 objednávok za organizáciu DS Archa.