Portál na zverejňovanie zmlúv, objednávok a faktúr.
Celkovo zverejnených 95 zmlúv, 733 faktúr, 258 objednávok za organizáciu DS Archa.
Opravte nasledujúce chyby a skúste to znovu