Portál na zverejňovanie zmlúv, objednávok a faktúr.
Celkovo zverejnených 132 zmlúv, 1048 faktúr, 366 objednávok za organizáciu DS Archa.
Opravte nasledujúce chyby a skúste to znovu