Portál na zverejňovanie zmlúv, objednávok a faktúr.
Celkovo zverejnených 50 zmlúv, 130 faktúr, 32 objednávok za organizáciu DS Archa.
Počet zverejnených dokumentov za obdobia
Počet zverejnených dokumentov po rokoch
Suma zverejnených dokumentov po kvartaloch
Najväčší partneri
Najnovšie pridané dokumenty organizácie:
Číslo Typ Odberateľ Dodávateľ Cena Detail
10/2022ZmluvaDS ArchaDolphin Central 31,12Detail
32/2022ObjednávkaDS ArchaSLOVbiz s.r.o 421,20Detail
130/2022FaktúraDS ArchaABEL - Computer 291,60Detail
129/2022FaktúraDS ArchaSLOVbiz s.r.o 421,20Detail
31/2022ObjednávkaDS ArchaUNIZDRAV Prešov 233,00Detail
128/2022FaktúraDS ArchaDIGI SLOVAKIA, 15,59Detail
127/2022FaktúraDS ArchaUNIZDRAV Prešov 233,00Detail
126/2022FaktúraDS Archaobstaráme s.r.o 216,00Detail
125/2022FaktúraDS ArchaJudr.Slobodová 259,20Detail
124/2022FaktúraDS ArchaCity Gastro s.r 394,27Detail