Portál na zverejňovanie zmlúv, objednávok a faktúr.
Celkovo zverejnených 129 zmlúv, 1020 faktúr, 353 objednávok za organizáciu DS Archa.
Zmluva
 • Číslo zmluvy
  DSA/9/2023
 • Názov zmluvy
  Zmluva o poskytovaní praktického vyučovania žiakov
 • Typ zmluvy
  Jednorázová
 • Dodatok
 • Dodatok k zmluve číslo
  Neviaže
 • Viaže sa k VO číslo
  Neviaže
 • UVO URL
 • Dátum zverejnenia
  12.5.2023
 • Názov organizacie
  DS Archa
 • Odberateľ

  • Názov
   DS Archa
  • IČO
   30779278
  • Adresa
   Rozvodná 25, 83101 Bratislava
 • Dodávateľ

  • Názov
   Spojená škola internátna
  • IČO
   54732662
  • Adresa
   Dúbravská cesta 1, 84524 Bratislava
 • Dátum podpisu
  25.4.2023
 • Dátum platnosti od
  2.5.2023
 • Dátum platnosti do
  2.5.2050
 • Suma
  0,00 €
 • Nejde určiť hodnotu
 • Suma s DPH
  0,00 €
 • Číslo listu vlastnictva
 • Označenie nehnuteľnosti podľa zákona č. 382⁄2011 §5a odsek 12g
 • Poznámka
  praktické vyučovanie žiakov
 • Prílohy

  Dokument nemá prílohy.