Portál na zverejňovanie zmlúv, objednávok a faktúr.
Celkovo zverejnených 374 zmlúv, 2700 faktúr, 687 objednávok za organizáciu Vavrečka.
Zmluva
 • Číslo zmluvy
  202019
 • Názov zmluvy
  Zmluva o poskytnutí služieb
 • Typ zmluvy
  ?
 • Dodatok
 • Dodatok k zmluve číslo
  Neviaže
 • Viaže sa k VO číslo
  Neviaže
 • Dátum zverejnenia
  9.9.2019
 • Názov organizacie
  Vavrečka
 • Odberateľ

  • Názov
   Obec Vavrečka
  • IČO
   00314951
  • Adresa
   Vavrečka 203, 029 01 Vavrečka
 • Dodávateľ

  • Názov
   MAKROAUDIT s.r.o.
  • IČO
   47012021
  • Adresa
   Mlynské Luhy 46, 821 05 Bratislava
 • Dátum podpisu
  6.9.2019
 • Dátum platnosti od
  10.9.2019
 • Dátum platnosti do
  31.12.2020
 • Suma
  1 020,00 €
 • Suma s DPH
  1 020,00 €
 • Číslo listu vlastnictva
 • Označenie nehnuteľnosti podľa zákona č. 382⁄2011 §5a odsek 12g
 • Poznámka
 • Prílohy