Portál na zverejňovanie zmlúv, objednávok a faktúr.
Celkovo zverejnených 412 zmlúv, 2700 faktúr, 687 objednávok za organizáciu Vavrečka.
Počet zverejnených dokumentov za obdobia
Počet zverejnených dokumentov po rokoch
Suma zverejnených dokumentov po kvartaloch
Najväčší partneri
Najnovšie pridané dokumenty organizácie:
Číslo Typ Odberateľ Dodávateľ Cena Detail
06/2021ZmluvaObec VavrečkaTe - mont,s.r.o 34 987,45Detail
08/2021ZmluvaObec VavrečkaDomáci miláčik, 590,40Detail
8/2021ZmluvaObec VavrečkaDomáci miláčik, 590,40Detail
3210527ZmluvaObec VavrečkaDobrovoľná poži 3 000,00Detail
7/2021ZmluvaObec VavrečkaSlovenský futba 15 000,00Detail
6/2021ZmluvaObec VavrečkaOrange Slovensk 99,00Detail
5/2021ZmluvaObec Vavrečka? 185 952,00Detail
001ZmluvaObec Vavrečka? 0,00Detail
01/2021ZmluvaObec VavrečkaNatália Rajnoho 24,13Detail
42021ZmluvaObec VavrečkaMAKROAUDIT s.r. 960,00Detail