Portál na zverejňovanie zmlúv, objednávok a faktúr.
Celkovo zverejnených 452 zmlúv, 2700 faktúr, 687 objednávok za organizáciu Vavrečka.
Počet zverejnených dokumentov za obdobia
Počet zverejnených dokumentov po rokoch
Suma zverejnených dokumentov po kvartaloch
Najväčší partneri
Najnovšie pridané dokumenty organizácie:
Číslo Typ Odberateľ Dodávateľ Cena Detail
006/2022ZmluvaObec VavrečkaEKOSPOL DM s.r. 4 999,00Detail
2022/9ZmluvaObec VavrečkaEZ Control s.r. 204,00Detail
1/2022ZmluvaObec VavrečkaObec Vavrečka 24,13Detail
č. KŽP-PO4-SC431-2021-68/BTU1ZmluvaObec VavrečkaMinisterstvo ži 220 530,02Detail
2022/8ZmluvaObec VavrečkaMesto Námestovo 486,00Detail
2022/1/1ZmluvaObec VavrečkaRudolf Durana 36,00Detail
2022/7ZmluvaObec VavrečkaFond na podporu 95 946,00Detail
2022/6ZmluvaObec VavrečkaTelovýchovná je 20 500,00Detail
2022/5ZmluvaObec VavrečkaSPOLOČNÍK s.r.o 400,00Detail
01/2022ZmluvaObec VavrečkaObčianske združ 810 000,00Detail