Portál na zverejňovanie zmlúv, objednávok a faktúr.
Celkovo zverejnených 359 zmlúv, 2700 faktúr, 687 objednávok za organizáciu Vavrečka.