Portál na zverejňovanie zmlúv, objednávok a faktúr.
Celkovo zverejnených 70 zmlúv, 1427 faktúr, 99 objednávok za organizáciu Základná škola - Alapiskola.
Zmluva
 • Číslo zmluvy
  ZŠ-A-6-004/2023
 • Názov zmluvy
  Dohoda o ukončení Zmluvy o reklame
 • Typ zmluvy
  Rámcová
 • Dodatok
 • Dodatok k zmluve číslo
  Neviaže
 • Viaže sa k VO číslo
  Neviaže
 • UVO URL
 • Dátum zverejnenia
  16.5.2023
 • Názov organizacie
  Základná škola - Alapiskola
 • Odberateľ

  • Názov
   Základná škola - ALAPISKOLA
  • IČO
   51719401
  • Adresa
   Hlavná 1, 076 74 Drahňov
 • Dodávateľ

  • Názov
   STABILITA d.d.s., a.s.
  • IČO
   36718556
  • Adresa
   Bačíkova 5, 040 01 Košice
 • Dátum podpisu
  24.4.2023
 • Dátum platnosti od
  30.4.2023
 • Dátum platnosti do
  30.4.2023
 • Suma
  0,00 €
 • Nejde určiť hodnotu
 • Suma s DPH
  0,00 €
 • Číslo listu vlastnictva
 • Označenie nehnuteľnosti podľa zákona č. 382⁄2011 §5a odsek 12g
 • Poznámka
 • Dátum stiahnutia CRZ agentom
  16.5.2023 10:13:01
 • Dátum zverejnenia CRZ
  16.5.2023 10:15:36
 • CRZ stav
  16.5.2023 10:13 - Stiahnuté CRZ agentom.
  23.6.2023 09:01 - Importované úspešne CRZ agentom.
 • Prílohy