Portál na zverejňovanie zmlúv, objednávok a faktúr.
Celkovo zverejnených 70 zmlúv, 1427 faktúr, 99 objednávok za organizáciu Základná škola - Alapiskola.
Zmluva
 • Číslo zmluvy
  ZŠ-A-6-005/2023
 • Názov zmluvy
  Dodatok č.002 k Zmluve o dodávke plynu
 • Typ zmluvy
  Rámcová
 • Dodatok
 • Dodatok k zmluve číslo
  015-15/2019 Prejsť na zmluvu
 • Viaže sa k VO číslo
  Neviaže
 • UVO URL
 • Dátum zverejnenia
  19.5.2023
 • Názov organizacie
  Základná škola - Alapiskola
 • Odberateľ

  • Názov
   Základná škola - ALAPISKOLA
  • IČO
   51719401
  • Adresa
   Hlavná 1, 076 74 Drahňov
 • Dodávateľ

  • Názov
   Slov. plynár. priemysel , a.s. Bratislava
  • IČO
   35815256
  • Adresa
   Mlynské nivy 44/a, 825 11 Bratislava 1
 • Dátum podpisu
  5.5.2023
 • Dátum platnosti od
  1.6.2023
 • Dátum platnosti do
  31.5.2026
 • Suma
  0,00 €
 • Nejde určiť hodnotu
 • Suma s DPH
  0,00 €
 • Číslo listu vlastnictva
 • Označenie nehnuteľnosti podľa zákona č. 382⁄2011 §5a odsek 12g
 • Poznámka
 • Dátum stiahnutia CRZ agentom
  19.5.2023 13:05:50
 • Dátum zverejnenia CRZ
  19.5.2023 13:10:05
 • CRZ stav
  19.5.2023 13:05 - Stiahnuté CRZ agentom.
  23.6.2023 09:01 - Importované úspešne CRZ agentom.
 • Prílohy