Portál na zverejňovanie zmlúv, objednávok a faktúr.
Celkovo zverejnených 57 zmlúv, 1265 faktúr, 18 objednávok za organizáciu Lipovany.
Zoznam požiadaviek [ zobrazené: 30, nájdené: 57 ]
Číslo zmluvy Názov zmluvy Dátum podpisu Platnosť od Platnosť do
Suma
Suma s DPH
Odberateľ Dodávateľ Príloha?
Dátum zverejnenia
MAS106 7.4_3 LZmluva o dielo č. MAS106 7.4_3 L - Detské ihrisko Lipovany8.4.20208.4.202030.6.2020 750,00 750,00Obec LipovanyIng. Norbert Kovács - KONpaktÁno22.4.2020
19/29/012/11Dohoda č. 19/29/012/11 uzatvorená podľa § 12 ods. 3 písm. b) bod 5, resp. bod 6 zákona č. 417/2013 z. z. o pomoci v hmotnej núdzi a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov15.11.20191.1.202031.12.2020 0,00 0,00Obec LipovanyUPSV a RÁno2.3.2020
9/2019Zmluva o poskytovaní audítorských služieb26.7.201926.7.201931.12.2020 340,00 408,00Obec LipovanyIng. Katarína KarczagováÁno24.9.2019
06/2019Zmluva o spolupráci4.6.20194.6.20198.6.2019 50,00 50,00Obec LipovanyKomunálna poisťovňa a. s.Áno10.6.2019
05/2019Zmluva o reklame7.5.20197.5.20193.6.2019 100,00 100,00Obec LipovanyMEPOS, s.r.o.Áno30.5.2019
04/2019Zmluva o sponzorstve, poskytnutí daru a peňažného príspevku2.5.20192.5.20193.6.2019 200,00 200,00Obec LipovanySVOMAÁno29.5.2019
03/2019Zmluva o dielo - Rekonštrukcia strechy Obecného úradu v Lipovanoch16.5.201917.5.201923.6.2019 7 500,00 7 500,00Obec LipovanyGabriel MolnárÁno17.5.2019
02/2019Zmluva o správe a aktualizovaní webovej stránky27.3.201927.3.201931.12.2022 30,00 30,00Obec LipovanyEMQ CONSULTING, s. r. o.Áno28.3.2019
01/2019Zmluva o poskytovaní služieb v oblasti "Ochrany osobných údajov" v zmysle ust. § 269 ods. 2. Obchodného zákonníka28.3.20191.4.201931.12.2022 20,00 24,00Obec LipovanyIng. Jozef Nosáľ NCRCÁno28.3.2019
30/2019Kúpna zmluva16.1.201916.1.201916.1.2019 1 323,35 1 323,35Lenka ZaťkováObec LipovanyNie11.3.2019
83/2019Reklamné služby - hlavný balík8.3.20198.3.20197.3.2020 241,20 241,20Obec LipovanyCentrálny vestník organizácii s.r.o.Áno8.3.2019
100012113Zamestnávateľská zmluva - STABILITA21.2.20191.3.201931.12.2022 0,00 0,00Obec LipovanySTABILITA d.d.s., a.s.Áno8.3.2019
12019Zmluva o poskytovaní služieb propagácie a reklamy25.2.201925.2.201924.2.2020 240,00 240,00Obec LipovanyMedia informačná inštituciaÁno26.2.2019
19/29/50j/5Dohoda o poskytnutí príspevku na podporu rozvoja miestnej a regionálnej zamestnanosti podľa § 50j zákona č. 5/2004 Z. z. o službách zamestnanosti...5.2.20195.2.20195.2.2019 6 315,66 6 315,66Obec LipovanyUPSV a RÁno5.2.2019
18/29/010/103Dohoda č. 18/29/010/103 uzatvorená podľa § 10 ods. 3, ods. 9 a nasl. zákona č. 417/2013 Z. z. o pomoci v hmotnej núdzi v platnom znení21.12.20181.1.201931.12.2020 0,00 0,00Obec LipovanyUPSV a RÁno18.1.2019
18/29/012/84Dohoda č. 18/29/012/84 uzatvorená podľa § 12. ods.3 písm. b) bod 4.resp.5. zákona č. 417/2013 Z. z. o pomoci v hmotnej núdzi a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov21.12.20181.1.201931.12.2019 0,00 0,00Obec LipovanyUPSV a RÁno18.1.2019
13/2018Mandátna zmluva č. 13/2018 uzatvorená podľa paragrafu 556 a nasl. zákona č. 513/1991 o inžinierskej činnosti vo výstavbe1.10.20181.10.201831.12.2018 1 200,00 1 200,00Obec LipovanyOVING, s.r.o.Áno17.1.2019
072BB130009/1Dodatok k zmluve - Zmluva o poskytnutí nenávratného finančného príspevku3.12.20183.12.201831.12.2020 88 170,90 88 170,90Obec LipovanyPôdohospodárska platobná agentúraÁno11.12.2018
25/024/18Municipálny úver - Univerzál, Zmluva o úvere26.10.201829.10.201825.10.2028 10 000,00 10 000,00Obec LipovanyPrima banka a.s.Áno29.10.2018
25/023/18Zmluva o municipálnom úvere - Eurofondy (A)26.10.201829.10.201829.3.2019 88 170,90 88 170,90Obec LipovanyPrima banka a.s.Áno29.10.2018
646/2018/ODDFZmluva o poskytnutí finančnej dotácie na rok 201813.8.20187.9.201830.9.2018 900,00 900,00Obec LipovanyBanskobystrický samosprávny krajÁno7.9.2018
2018/1Mandátna zmluva - verejné obstarávanie - MK1.6.20181.6.201831.7.2018 300,00 300,00Obec LipovanyIng. Želmíra KolimárováÁno7.6.2018
072BB130009Zmluva o poskytnutí nenávratného finančného príspevku19.3.201819.3.201831.12.2020 88 170,90 88 170,90Obec LipovanyPôdohospodárska platobná agentúraÁno6.6.2018
3/2018Zmluva o dielo2.6.20182.6.20182.6.2018 160,00 160,00Obec LipovanyMartin VáclavíkÁno6.6.2018
2/2018Zmluva o dielo2.6.20182.6.20182.6.2018 100,00 0,00Obec LipovanyFolklórne združenie Jánošík pri DMS FiľakovoÁno6.6.2018
1/2018Zmluva o dielo2.6.20182.6.20182.6.2018 300,00 0,00Obec LipovanyPavol VilhanÁno6.6.2018
05/2018Kupna zmluva Miroslav Moravčík3.5.20183.5.20183.5.2038 1 330,00 0,00Miroslav MoravčíkObec LipovanyÁno10.5.2018
02/2018Matúška Jozef kúpa pozemku6.4.20186.4.20186.4.2050 2 352,77 0,00Jozef MatúškaObec LipovanyÁno13.4.2018
18/29/054/18dohoda o poskytovaní finan. príspevkov na podporu vytvárania prac. miest v rámci projektu Šanca pre mladých, ...23.2.20181.3.201830.9.2018 0,00 0,00Obec LipovanyUPSV a RÁno13.3.2018
4/2018/DVTNájomná zmluva potoky - SVP20.2.201820.2.201831.12.2027 1,00 0,00Obec LipovanySlov.vodohos.podnik,s.p.Áno11.3.2018