Portál na zverejňovanie zmlúv, objednávok a faktúr.
Celkovo zverejnených 96 zmlúv, 1629 faktúr, 21 objednávok za organizáciu Lipovany.
Počet zverejnených dokumentov za obdobia
Počet zverejnených dokumentov po rokoch
Suma zverejnených dokumentov po kvartaloch
Najväčší partneri
Najnovšie pridané dokumenty organizácie:
Číslo Typ Odberateľ Dodávateľ Cena Detail
6/2023ZmluvaKomunálna poisťObec Lipovany 50,00Detail
5731944790FaktúraObec LipovanyOrange Slovensk 16,00Detail
5731944665FaktúraObec LipovanyOrange Slovensk 45,00Detail
0020230719FaktúraObec Lipovanykeo s.r.o 15,00Detail
20230688FaktúraObec LipovanyDE - AN, s. r. 58,60Detail
5/2023ZmluvaMEPOS, s.r.o.Obec Lipovany 200,00Detail
4/2023ZmluvaObec LipovanyTekla Slovakia, 200,00Detail
2023112FaktúraObec LipovanyBaFa 189,60Detail
3/2023ZmluvaAquauniversal sObec Lipovany 200,00Detail
25/007/22/1ZmluvaObec LipovanyPrima banka a.s 12 000,00Detail