Portál na zverejňovanie zmlúv, objednávok a faktúr.
Celkovo zverejnených 55 zmlúv, 1172 faktúr, 18 objednávok za organizáciu Lipovany.