Portál na zverejňovanie zmlúv, objednávok a faktúr.
Celkovo zverejnených 55 zmlúv, 1204 faktúr, 18 objednávok za organizáciu Lipovany.