Portál na zverejňovanie zmlúv, objednávok a faktúr.
Celkovo zverejnených 135 zmlúv, 2562 faktúr, 5 objednávok za organizáciu Mestský podnik bytového hospodárstva Veľký Meder.
Zoznam požiadaviek [ zobrazené: 30, nájdené: 135 ]
Číslo zmluvy Názov zmluvy Dátum podpisu Platnosť od Platnosť do
Suma
Suma s DPH
Odberateľ Dodávateľ Príloha?
Dátum zverejnenia
1186/2017/UZ.Dodatok č. 2 k zmluve o termínovanom úvere č. 1186/2017/UZ16.12.201916.12.201925.12.2033 568 000,00 568 000,00Mestský podnik bytového hospodárstva, s.r.o.VUB, a.s.Áno17.12.2019
1185/2017/UZ.Dodatok č.3 k zmluve o kontokorentnom úvere č. 1185/2017/UZ16.12.201916.12.201931.12.2020 100 000,00 100 000,00Mestský podnik bytového hospodárstva, s.r.o.VÚB, a.s.Áno17.12.2019
12062019Zmluva o poskytovaní služieb v oblasti verejného obstarávania12.6.201912.6.201912.6.2020 3 500,00 4 200,00Mestský podnik bytového hospodárstva, s.r.o.REFAM Group, s.r.o.Áno30.10.2019
1185/2017UZDodatok č.2 k zmluve o kontokorentnom úvere č.1185/2017/UZ25.10.201925.10.201931.12.2019 100 000,00 100 000,00Mestský podnik bytového hospodárstva, s.r.o.Všeobecná úverová banka a.s.Áno28.10.2019
16092019Dohoda o plnení povinnosti oprávnenej osoby pre partnera verejného sektora19.9.201916.9.201916.9.2039 0,00 0,00Mestský podnik bytového hospodárstva, s.r.o.JUDr.Peter Nyirfa-Advokátska kanceláriaÁno19.9.2019
15012019Zmluva o poskytovaní služieb v oblasti verejného obstarávania15.1.201915.1.202915.1.2029 4 000,00 4 800,00Mestský podnik bytového hospodárstva, s.r.o.EkoAuris Plus s.r.o.Áno13.3.2019
C1-1488BRZmluva o nájme15.1.201915.1.201915.1.2029 3 200,00 3 840,00Orange SlovenskoMestský podnik bytového hospodárstva, s.r.o.Áno16.1.2019
779Dodatok 416.11.201816.11.201816.11.2019 9 308,83 9 308,83Mestský podnik bytového hospodárstva, s.r.o.BORETS CERVICES LIMITEDÁno16.1.2019
5100000493 2018/2019Zmluva o dodávke elektriny , zabezpečení distribúcie elektriny a prevzatí zodpovednosti za odchýlku23.11.20171.1.201831.12.2019 0,00 0,00Mestský podnik bytového hospodárstva, s.r.o.ZSE Distribúcia a.sÁno17.12.2018
500000493/02/R32/2019Zmluva o združenej dodávke plynu29.10.20181.1.201931.12.2019 0,00 0,00Mestský podnik bytového hospodárstva, s.r.o.ZSE Energia , a.s.Áno17.12.2018
20180910Zmluva o poskytovaní konzultačných služieb10.9.201810.9.201810.11.2018 3 500,00 3 500,00Mestský podnik bytového hospodárstva, s.r.o.JUDAPA Consulting s.r.o.Áno17.12.2018
20180125Zmluva o poskytovaní služby ZSE Lokálny zdroj25.1.201825.1.201825.1.2028 502,00 602,40Mestský podnik bytového hospodárstva, s.r.o.ZSE Energia , a.s.Áno17.12.2018
20180518Zmluva o poskytovaní služby ZSE lokálny zdroj18.5.201818.5.201818.5.2028 921,00 1 105,20Mestský podnik bytového hospodárstva, s.r.o.ZSEÁno17.12.2018
20180704Zmluva o outsourcingu inkasných služieb4.7.20184.7.20184.7.2028 164,00 196,80Mestský podnik bytového hospodárstva, s.r.o.FINLEGAL services, s.r.o.Áno17.12.2018
500000493/01/R32/2019Zmluva o združenej dodávke plynu pre MPBH s.r.o., Veľký Meder29.10.20181.1.201931.12.2019 0,00 0,00Mestský podnik bytového hospodárstva, s.r.o.ZSE Energia , a.s.Áno17.12.2018
5100000493/R32/2020Zmluva o dodávke elektriny13.10.201813.10.201831.12.2020 0,00 0,00Mestský podnik bytového hospodárstva, s.r.o.ZSE Energia , a.s.Áno17.12.2018
20181112Mandátna zmluva na uskutočnenie procesu verejného obstarávania12.11.201812.11.201812.11.2020 4 800,00 4 800,00Mestský podnik bytového hospodárstva, s.r.o.B&V Pro s.r.o.Áno17.12.2018
01122018Servisná zmluva1.12.20181.12.20181.12.2038 100,00 120,00Mestský podnik byt.hosp., s.r.o.INFO KURZ s.r.o.Nie26.11.2018
201802Kúpna zmluva predmetom je odpredaj nehnuteľnosti15.11.201815.11.201815.11.2018 4 690,00 4 690,00Bartalos ViktorMestský podnik byt.hosp., s.r.o.Áno16.11.2018
2018Kúpna zmluva predmetom je odpredaj nehnuteľnosti15.11.201815.11.201815.11.2018 4 720,00 4 720,00Csóka FrantišekMestský podnik byt.hosp., s.r.o.Nie16.11.2018
Dodatok č.1Dodatok č.1 k zmluve o termínovanom úvere č 1186/2017/UZ7.11.20187.11.201825.12.2032 568 000,00 0,00Mestský podnik bytového hospodárstva, s.r.o.Všeobecná úverová banka a.s.Áno7.11.2018
1185/2017/UZ - Dodatok č. 1Dodatok č. 1 k zmluve o kontokorentnom úvere č. 1185/2017/UZ29.10.201829.10.201831.10.2019 100 000,00 100 000,00Mestský podnik bytového hospodárstva, s.r.o.Všeobecná úverová banka a.s.Áno29.10.2018
16/TL/2017Zmluva o treasury linke a dodatok č.118.10.201718.10.201725.12.2032 1 500 000,00 1 500 000,00Mestský podnik bytového hospodárstva, s.r.o.Všeobecná úverová banka a.s.Áno14.12.2017
2062/2017/ZZZmluva o zriadení záložného práva na hnuteľné veci14.12.201714.12.201725.12.2032 668 000,00 668 000,00Mestský podnik bytového hospodárstva, s.r.o.Všeobecná úverová banka a.s.Áno14.12.2017
2064/2017/ZZZmluva o zriadení záložného práva na pohľadávky a iné práva14.12.201714.12.201725.12.2032 668 000,00 668 000,00Mestský podnik bytového hospodárstva, s.r.o.Všeobecná úverová banka a.s.Áno14.12.2017
2063/2017/ZZZmluva o zriadení záložného práva na nehnuteľné veci14.12.201714.12.201725.12.2032 668 000,00 668 000,00Mestský podnik bytového hospodárstva, s.r.o.Všeobecná úverová banka a.s.Áno14.12.2017
1781/2017/DDohoda o vyplňovacom práve k blankozmenke14.12.201714.12.201725.12.2032 568 000,00 568 000,00Mestský podnik bytového hospodárstva, s.r.o.Všeobecná úverová banka a.s.Áno14.12.2017
1186/2017/UZZmluva o termínovanom úvere14.12.201714.12.201725.12.2032 568 000,00 568 000,00Mestský podnik bytového hospodárstva, s.r.o.Všeobecná úverová banka a.s.Áno14.12.2017
1779/2017/DDohoda o vyplňovacom práve k blankozmenke č. 1779/2017/D14.12.201714.12.201731.12.2018 100 000,00 100 000,00Mestský podnik bytového hospodárstva, s.r.o.Všeobecná úverová banka a.s.Áno14.12.2017
1185/2017/UZZmluva o kontokorentnom úvere č. 1185/2017/UZ14.12.201714.12.201731.12.2018 100 000,00 100 000,00Mestský podnik bytového hospodárstva, s.r.o.Všeobecná úverová banka a.s.Áno14.12.2017