Portál na zverejňovanie zmlúv, objednávok a faktúr.
Celkovo zverejnených 130 zmlúv, 2520 faktúr, 5 objednávok za organizáciu Mestský podnik bytového hospodárstva Veľký Meder.