Portál na zverejňovanie zmlúv, objednávok a faktúr.
Celkovo zverejnených 178 zmlúv, 3033 faktúr, 6 objednávok za organizáciu Mestský podnik bytového hospodárstva Veľký Meder.
Počet zverejnených dokumentov za obdobia
Počet zverejnených dokumentov po rokoch
Suma zverejnených dokumentov po kvartaloch
Najväčší partneri
Najnovšie pridané dokumenty organizácie:
Číslo Typ Odberateľ Dodávateľ Cena Detail
2023/096ZmluvaMestský podnik Ing. Ľudovít Fi 3 680,00Detail
08668/2024/ONMZmluvaMestský podnik Trnavský samosp 0,00Detail
DD22400390FaktúraMestský podnik MET Slovakia, a 7 913,00Detail
7524402009FaktúraMestský podnik ZSE Energia, a. 2 238,00Detail
132222167.....FaktúraMestský podnik Západoslovenská 3 373,00Detail
132222655.....FaktúraMestský podnik Západoslovenská 3 622,00Detail
PK22401050..FaktúraMestský podnik MET Slovakia, a 6 144,00Detail
612400738FaktúraMestský podnik ANASOFT APR, sp 1 459,79Detail
282496784FaktúraMestský podnik BRENNTAG SLOVAK 1 126,40Detail
132222167....FaktúraMestský podnik Západoslovenská 3 373,00Detail