Portál na zverejňovanie zmlúv, objednávok a faktúr.
Celkovo zverejnených 157 zmlúv, 2852 faktúr, 5 objednávok za organizáciu Mestský podnik bytového hospodárstva Veľký Meder.
Počet zverejnených dokumentov za obdobia
Počet zverejnených dokumentov po rokoch
Suma zverejnených dokumentov po kvartaloch
Najväčší partneri
Najnovšie pridané dokumenty organizácie:
Číslo Typ Odberateľ Dodávateľ Cena Detail
122227536...FaktúraMestský podnik Západoslovenská 3 373,00Detail
122227513..FaktúraMestský podnik Západoslovenská 3 622,00Detail
8221070059FaktúraMestský podnik Západoslovenská 2 683,73Detail
8221070056FaktúraMestský podnik Západoslovenská 6 513,81Detail
7103781603FaktúraMestský podnik ZSE Energia, a. 8 735,22Detail
7151588444FaktúraMestský podnik ZSE Energia, a. 3 732,89Detail
19012023ZmluvaMestský podnik Ing. Magdaléna 3 300,00Detail
2022200075FaktúraMestský podnik Ing. Ľudovít Fi 2 400,00Detail
20220304FaktúraMestský podnik JAPAL s.r.o. 1 897,44Detail
1186/2017/UZ, dodatok č.5ZmluvaMestský podnik Všeobecná úvero 568 000,00Detail