Portál na zverejňovanie zmlúv, objednávok a faktúr.
Celkovo zverejnených 148 zmlúv, 2660 faktúr, 5 objednávok za organizáciu Mestský podnik bytového hospodárstva Veľký Meder.
Počet zverejnených dokumentov za obdobia
Počet zverejnených dokumentov po rokoch
Suma zverejnených dokumentov po kvartaloch
Najväčší partneri
Najnovšie pridané dokumenty organizácie:
Číslo Typ Odberateľ Dodávateľ Cena Detail
1110016472FaktúraMestský podnik Premium Insuran 4 546,89Detail
20160204.ZmluvaMestský podnik Všeobecná úvero 0,00Detail
2019/01 dodatokZmluvaMestský podnik AP-Netline s.r. 250,00Detail
7710046691ZmluvaMestský podnik Allianz-Slov.po 393,10Detail
1110016472ZmluvaMestský podnik Premium Insuran 4 546,89Detail
80200052887FaktúraMestský podnik Západoslov.vodá 2 343,30Detail
8020052884FaktúraMestský podnik Západoslovenská 7 730,78Detail
7103385599FaktúraMestský podnik ZSE Energia , a 8 108,12Detail
7141467346FaktúraMestský podnik ZSE Energia , a 3 358,68Detail
202020114FaktúraMestský podnik Ing. Ľudovít Fi 2 400,00Detail