Portál na zverejňovanie zmlúv, objednávok a faktúr.
Celkovo zverejnených 22211 zmlúv, 234790 faktúr, 21389 objednávok. Do projektu sa zapojilo 297 organizácií.
Opravte nasledujúce chyby a skúste to znovu