Portál na zverejňovanie zmlúv, objednávok a faktúr.
Celkovo zverejnených 1 zmlúv, 2 faktúr, 0 objednávok za organizáciu TSM Veľký Meder, s.r.o..