Portál na zverejňovanie zmlúv, objednávok a faktúr.
Celkovo zverejnených 21263 zmlúv, 225891 faktúr, 20438 objednávok. Do projektu sa zapojilo 297 organizácií.
Zapojené obce a organizácie