Portál na zverejňovanie zmlúv, objednávok a faktúr.
Celkovo zverejnených 155 zmlúv, 2579 faktúr, 357 objednávok za organizáciu Obec Čoltovo.