Portál na zverejňovanie zmlúv, objednávok a faktúr.
Celkovo zverejnených 155 zmlúv, 2579 faktúr, 357 objednávok za organizáciu Obec Čoltovo.
Počet zverejnených dokumentov za obdobia
Počet zverejnených dokumentov po rokoch
Suma zverejnených dokumentov po kvartaloch
Najväčší partneri
Najnovšie pridané dokumenty organizácie:
Číslo Typ Odberateľ Dodávateľ
Cena
Zverejnenie Detail
13511308U01ZmluvaObec ČoltovoEnviromentálny 0,0020.8.2019Detail
9192/2019FaktúraObec ČoltovoFúra s. r. o. 21,608.8.2019Detail
9191/2019FaktúraObec ČoltovoFúra s. r. o. 436,748.8.2019Detail
481001722FaktúraObec Čoltovoinnogy Slovensk 4,857.8.2019Detail
7429450087FaktúraObec ČoltovoVSE 251,006.8.2019Detail
2019201182FaktúraObec ČoltovoALS SK, s.r.o. 141,376.8.2019Detail
1192207044FaktúraObec ČoltovoŠEVT a.s. 26,716.8.2019Detail
8234278012FaktúraObec ČoltovoSlovak Telekom, 30,786.8.2019Detail
7476418025FaktúraObec ČoltovoVSE 251,006.8.2019Detail
72922914399FaktúraObec ČoltovoVSE 186,316.8.2019Detail