Portál na zverejňovanie zmlúv, objednávok a faktúr.
Celkovo zverejnených 158 zmlúv, 2662 faktúr, 373 objednávok za organizáciu Obec Čoltovo.
Počet zverejnených dokumentov za obdobia
Počet zverejnených dokumentov po rokoch
Suma zverejnených dokumentov po kvartaloch
Najväčší partneri
Najnovšie pridané dokumenty organizácie:
Číslo Typ Odberateľ Dodávateľ
Cena
Zverejnenie Detail
1061903393FaktúraObec ČoltovoBrantner Gemer 156,4021.11.2019Detail
36/2019ObjednávkaObec ČoltovoBrantner Gemer 0,0021.11.2019Detail
8246571002FaktúraObec ČoltovoSlovak Telekom, 20,5421.11.2019Detail
5536686961FaktúraObec ČoltovoOrange Slovensk 128,1020.11.2019Detail
191710FaktúraObec Čoltovowebex media, s. 72,0020.11.2019Detail
7294521694FaktúraObec ČoltovoVSE 627,1719.11.2019Detail
13296/19FaktúraObec ČoltovoFúra s. r. o. 452,7212.11.2019Detail
13297/19FaktúraObec ČoltovoFúra s. r. o. 21,6012.11.2019Detail
7292824683FaktúraObec ČoltovoVSE 160,5912.11.2019Detail
4810018355FaktúraObec Čoltovoinnogy Slovensk 7,198.11.2019Detail