Portál na zverejňovanie zmlúv, objednávok a faktúr.
Celkovo zverejnených 184 zmlúv, 2803 faktúr, 392 objednávok za organizáciu Obec Čoltovo.