Portál na zverejňovanie zmlúv, objednávok a faktúr.
Celkovo zverejnených 19266 zmlúv, 206754 faktúr, 18509 objednávok. Do projektu sa zapojilo 293 organizácií.