Portál na zverejňovanie zmlúv, objednávok a faktúr.
Celkovo zverejnených 21517 zmlúv, 227959 faktúr, 20648 objednávok. Do projektu sa zapojilo 297 organizácií.
Opravte nasledujúce chyby a skúste to znovu