Portál na zverejňovanie zmlúv, objednávok a faktúr.
Celkovo zverejnených 17351 zmlúv, 187727 faktúr, 16424 objednávok. Do projektu sa zapojilo 290 organizácií.