Portál na zverejňovanie zmlúv, objednávok a faktúr.
Celkovo zverejnených 18372 zmlúv, 196935 faktúr, 17389 objednávok. Do projektu sa zapojilo 292 organizácií.