Portál na zverejňovanie zmlúv, objednávok a faktúr.
Celkovo zverejnených 18578 zmlúv, 198702 faktúr, 17655 objednávok. Do projektu sa zapojilo 292 organizácií.