Portál na zverejňovanie zmlúv, objednávok a faktúr.
Celkovo zverejnených 18772 zmlúv, 200603 faktúr, 17928 objednávok. Do projektu sa zapojilo 292 organizácií.