Portál na zverejňovanie zmlúv, objednávok a faktúr.
Celkovo zverejnených 20490 zmlúv, 216135 faktúr, 19411 objednávok. Do projektu sa zapojilo 294 organizácií.