Portál na zverejňovanie zmlúv, objednávok a faktúr.
Celkovo zverejnených 17572 zmlúv, 189654 faktúr, 16571 objednávok. Do projektu sa zapojilo 291 organizácií.