Portál na zverejňovanie zmlúv, objednávok a faktúr.
Celkovo zverejnených 20309 zmlúv, 214559 faktúr, 19243 objednávok. Do projektu sa zapojilo 293 organizácií.
Zapojené obce a organizácie