Portál na zverejňovanie zmlúv, objednávok a faktúr.
Celkovo zverejnených 21993 zmlúv, 232952 faktúr, 21142 objednávok. Do projektu sa zapojilo 297 organizácií.
Zapojené obce a organizácie