Portál na zverejňovanie zmlúv, objednávok a faktúr.
Celkovo zverejnených 26188 zmlúv, 272719 faktúr, 27350 objednávok. Do projektu sa zapojilo 293 organizácií.
Zapojené obce a organizácie