Portál na zverejňovanie zmlúv, objednávok a faktúr.
Celkovo zverejnených 25260 zmlúv, 267899 faktúr, 25369 objednávok. Do projektu sa zapojilo 302 organizácií.
Zapojené obce a organizácie