Portál na zverejňovanie zmlúv, objednávok a faktúr.
Celkovo zverejnených 19098 zmlúv, 204988 faktúr, 18347 objednávok. Do projektu sa zapojilo 293 organizácií.
Zapojené obce a organizácie