Portál na zverejňovanie zmlúv, objednávok a faktúr.
Celkovo zverejnených 24725 zmlúv, 261649 faktúr, 24644 objednávok. Do projektu sa zapojilo 302 organizácií.
Zapojené obce a organizácie