Portál na zverejňovanie zmlúv, objednávok a faktúr.
Celkovo zverejnených 17595 zmlúv, 189813 faktúr, 16585 objednávok. Do projektu sa zapojilo 291 organizácií.
Zapojené obce a organizácie