Portál na zverejňovanie zmlúv, objednávok a faktúr.
Celkovo zverejnených 35 zmlúv, 1073 faktúr, 1 objednávok za organizáciu Meliata.