Portál na zverejňovanie zmlúv, objednávok a faktúr.
Celkovo zverejnených 46 zmlúv, 1194 faktúr, 2 objednávok za organizáciu Meliata.
Opravte nasledujúce chyby a skúste to znovu