Portál na zverejňovanie zmlúv, objednávok a faktúr.
Celkovo zverejnených 21 zmlúv, 986 faktúr, 1 objednávok za organizáciu Meliata.