Portál na zverejňovanie zmlúv, objednávok a faktúr.
Celkovo zverejnených 34 zmlúv, 1060 faktúr, 1 objednávok za organizáciu Meliata.