Portál na zverejňovanie zmlúv, objednávok a faktúr.
Celkovo zverejnených 51 zmlúv, 1298 faktúr, 2 objednávok za organizáciu Meliata.