Portál na zverejňovanie zmlúv, objednávok a faktúr.
Celkovo zverejnených 20 zmlúv, 2837 faktúr, 0 objednávok za organizáciu Školská jedáleň a vývarovňa Dunajská Lužná.
Opravte nasledujúce chyby a skúste to znovu