Portál na zverejňovanie zmlúv, objednávok a faktúr.
Celkovo zverejnených 30 zmlúv, 3836 faktúr, 0 objednávok za organizáciu Školská jedáleň a vývarovňa Dunajská Lužná.
Opravte nasledujúce chyby a skúste to znovu