Portál na zverejňovanie zmlúv, objednávok a faktúr.
Celkovo zverejnených 13 zmlúv, 2139 faktúr, 0 objednávok za organizáciu Školská jedáleň a vývarovňa Dunajská Lužná.