Portál na zverejňovanie zmlúv, objednávok a faktúr.
Celkovo zverejnených 25778 zmlúv, 270641 faktúr, 26974 objednávok. Do projektu sa zapojilo 293 organizácií.
Nemáte práva k prístupu.
27.6.2023
V rzof.sk sme sprístupnili funkcionalitu, ktorá pri používaní automatu pre zverejnenie zmlúv na crz.gov.sk spätne doplní informácie k zmluve o ...
29.3.2022
Pri zverejňovaní zmlúv na portáli RZOF odporúčame zverejňovať na RZOF.sk  zmluvy tak, ako vyžaduje nariadenie. ...
Zapojené obce a organizácie