Portál na zverejňovanie zmlúv, objednávok a faktúr.
Celkovo zverejnených 1402 zmlúv, 6830 faktúr, 570 objednávok za organizáciu Obec Somotor.
Opravte nasledujúce chyby a skúste to znovu