Portál na zverejňovanie zmlúv, objednávok a faktúr.
Celkovo zverejnených 1325 zmlúv, 6318 faktúr, 525 objednávok za organizáciu Obec Somotor.
Opravte nasledujúce chyby a skúste to znovu