Portál na zverejňovanie zmlúv, objednávok a faktúr.
Celkovo zverejnených 1093 zmlúv, 4900 faktúr, 413 objednávok za organizáciu Obec Somotor.
Opravte nasledujúce chyby a skúste to znovu