Portál na zverejňovanie zmlúv, objednávok a faktúr.
Celkovo zverejnených 1017 zmlúv, 4335 faktúr, 374 objednávok za organizáciu Obec Somotor.