Portál na zverejňovanie zmlúv, objednávok a faktúr.
Celkovo zverejnených 1125 zmlúv, 5089 faktúr, 426 objednávok za organizáciu Obec Somotor.
Počet zverejnených dokumentov za obdobia
Počet zverejnených dokumentov po rokoch
Suma zverejnených dokumentov po kvartaloch
Najväčší partneri
Najnovšie pridané dokumenty organizácie:
Číslo Typ Odberateľ Dodávateľ Cena Detail
OE/2021003ObjednávkaObec SomotorELITEC,s.r.o. 280,00Detail
032/2021FaktúraObec SomotorFURA s.r.o. 9,60Detail
031/2021FaktúraObec SomotorOTP Banka Slove 48,00Detail
030/2021FaktúraObec SomotorSecomp 42,80Detail
Dod č. 2 k 406/12/2018ZmluvaObec SomotorEBA, s.r.o. 0,00Detail
029/2021FaktúraObec SomotorFURA s.r.o. 217,80Detail
028/2021FaktúraObec SomotorPetit Press a.s 99,00Detail
OE/2021002ObjednávkaObec SomotorJolana Ujháziov 0,00Detail
027/2021FaktúraObec SomotorVýchodoslovensk- 360,43Detail
026/2021FaktúraObec SomotorVýchodoslovensk 10,88Detail