Portál na zverejňovanie zmlúv, objednávok a faktúr.
Celkovo zverejnených 1283 zmlúv, 6143 faktúr, 502 objednávok za organizáciu Obec Somotor.
Počet zverejnených dokumentov za obdobia
Počet zverejnených dokumentov po rokoch
Suma zverejnených dokumentov po kvartaloch
Najväčší partneri
Najnovšie pridané dokumenty organizácie:
Číslo Typ Odberateľ Dodávateľ Cena Detail
028/2023FaktúraObec SomotorJán Czábocký 70,00Detail
027/2023FaktúraObec SomotorReformovaná kre 50,00Detail
3/1/2023ZmluvaObec SomotorNárodná agentúr 0,00Detail
026/2023FaktúraObec SomotorJolana Ujháziov 382,50Detail
025/2023FaktúraObec SomotorMIPA MI, s.r.o. 168,89Detail
024/2023FaktúraObec SomotorMIPA MI, s.r.o. 80,81Detail
023/2023FaktúraObec SomotorSlovenský plyná- 441,61Detail
022/2023FaktúraObec SomotorSlovenský plyná- 13,00Detail
021/2023FaktúraObec SomotorSlovenský plyná- 188,88Detail
020/2023FaktúraObec SomotorSlovenský plyná- 1 512,24Detail