Portál na zverejňovanie zmlúv, objednávok a faktúr.
Celkovo zverejnených 1074 zmlúv, 4684 faktúr, 399 objednávok za organizáciu Obec Somotor.