Portál na zverejňovanie zmlúv, objednávok a faktúr.
Celkovo zverejnených 1109 zmlúv, 4997 faktúr, 420 objednávok za organizáciu Obec Somotor.