Portál na zverejňovanie zmlúv, objednávok a faktúr.
Celkovo zverejnených 1088 zmlúv, 4788 faktúr, 406 objednávok za organizáciu Obec Somotor.