Portál na zverejňovanie zmlúv, objednávok a faktúr.
Celkovo zverejnených 1045 zmlúv, 4430 faktúr, 379 objednávok za organizáciu Obec Somotor.