Portál na zverejňovanie zmlúv, objednávok a faktúr.
Celkovo zverejnených 1137 zmlúv, 5224 faktúr, 435 objednávok za organizáciu Obec Somotor.