Portál na zverejňovanie zmlúv, objednávok a faktúr.
Celkovo zverejnených 1325 zmlúv, 6327 faktúr, 528 objednávok za organizáciu Obec Somotor.