Portál na zverejňovanie zmlúv, objednávok a faktúr.
Celkovo zverejnených 1221 zmlúv, 5790 faktúr, 482 objednávok za organizáciu Obec Somotor.