Portál na zverejňovanie zmlúv, objednávok a faktúr.
Celkovo zverejnených 1367 zmlúv, 6636 faktúr, 554 objednávok za organizáciu Obec Somotor.