Portál na zverejňovanie zmlúv, objednávok a faktúr.
Celkovo zverejnených 1093 zmlúv, 4902 faktúr, 413 objednávok za organizáciu Obec Somotor.