Portál na zverejňovanie zmlúv, objednávok a faktúr.
Celkovo zverejnených 34 zmlúv, 2317 faktúr, 32 objednávok za organizáciu Turčianska Štiavnička.