Portál na zverejňovanie zmlúv, objednávok a faktúr.
Celkovo zverejnených 34 zmlúv, 2321 faktúr, 30 objednávok za organizáciu Turčianska Štiavnička.